Astma

Astma Astma är en hyfsat vanlig luftvägssjukdom i Sverige då närmare 10% av Sveriges befolkningen har denna diagnos.

Astma beror ofast på yttre stimuli där en infektion startar en process i kroppen som i sin tur leder till ett anfall. När sedan ett astmaanfall utlöses så blir symtomen bland annat att det kan bli svårare att andas då reaktioner uppstår i luftvägarna. Om man behandlar sin astma och sköter medicineringen så behöver man inte lida av symptom och andra besvär.

Innan ett recept skrivs ut till dig måste du göra en medicinsk konsultation online. Först väljer du en behandling mot astma som passar dig, sedan klickar du på “Påbörja konsultation” och svarar på frågorna om dig och din hälsa som visas på skärmen. Sedan går en läkare igenom din konsultation och beslutar om det är rätt astma-behandling för dig. Om läkaren ger ett OK, så skickas ett recept ut till ett apotek som packar och skickar medicinen hem till dig.

Xenical-boxVentoline vidgar tillfälligt ut dina luftvägar. Läkemedlet består av ett slags pulver som inhaleras via en inhalator. Den aktiva substansen mikrofin salbutamol gör att kramperna minskas i luftvägarna. Ventoline finns tillgängliga i två olika typer: Evohaler & Disk.

Mer information